Xenios9

Cjelokupno integrirano rješenje - ERP

Svako poslovanje traži da na vrijeme dobije "krvnu sliku" svog poduzeća.

Razvili smo vlastit ERP sustav koji vam u vašem svakodnevnom poslovanju daje fleksibilnost i dostupnost vašim podacima. Smatramo da se u vaši podaci srce vašeg poslovanja tako smo i dizjanirali cjelokupni ERP koji objedinjuje sve vaše podatke i centralizira ih. Brzi pristup podacima sa bilo kojeg dijela "kutka" zemlje omogućuje da donositelji odluka uvijek mogu vidjeti u svakom trenutku stanje poslovanja.


Više
Polje

Poljoprivredna djelatnost

Razvili smo poslovno rješenje za poljoprivredne zadruge, mala i srednja poduzeća koja se bave skladištenjem, otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda (žitarica, mlijeka).

Naš softver zadovoljava potrebu za monitoringom i kontrolom realizacije, omogućuje izradu svih potrebitih vrsta izvještaja, pruža analizu međuovisnosti procesa, povezivanje dislociranih lokacija u cjelinu te cjelovitu informacijsku podršku.

Naš software namijenjen je poslovnim subjektima koji se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda (žitarica, mlijeka), skladištenjem u silosima i sušenjem te prodajom istih kooperantima te kroz maloprodaju (poljoprivredne apoteke) ili veleprodaju.


Više
Kante za smeće

Komunalne djelatnosti

Većina komunalnih poduzeća nalazi se u većinskom vlasništvu države ili jednica lokalne samouprave. Pravovaljeno kontrola prihodovone i rashodovne strane temelj je za uspješno planiranje i razvoj komunalne djelatnosti.

Naš sustav "naslonjen" je na ERP što dovodi do još veće produktivnosti prilikom korištenja ovog modula. Poslovna logika koja je integirana u modulu korisniku dozovljava da kreira obračune kako njemu odgovoraju.

Evidencija potrošnje samo je jedan mali kotačić koji se nalazi u ovom modulu. Kao još jedan mali kotačić kreiran je web portal koji omogućava svakom krajenjm kupcu da ima uvid u svoje trenutno stanje računa.

Integracija direktne naplate u sustav samo je jedan od elemenata gdje komunalna poduzeća mogu povećati svoju naplativost u današnje vrijeme. Implementacijsom EcoMOBILE sustava vama kao izvršitelju usluge uvijek možete kupcu predočiti datum i vijeme izvršenja uslute.

Više
Drva

Drvoprerađivačka industrija

Za tvrtke koje se bave drvoprerađivačkom industrijom razvili smo jedinstveni sustav koji omogućuje praćenje poslovnih procesa u drvoprerađivačkoj industriji.

Od praćenja i evidentiranja ugovora u kupovini/prodaji drveta, radnih naloga, organizacije transporta te izračuna kilometraže za prijevoznike kroz selfbilling, kontroli prodaje, izvješćivanjima prema držanim tijelima ovaj modul zajedno sa ERP sustavom postaje cjelokupno rješenje koje olakšava svakodnevno poslovanje.

Više
Grobni spomenici

Grobni očevidnik

Grobni očevidnik je sustav koji vrši evidenciju grobnih mjesta na grobljima.

Osim što sadrži osnovnu evidenciju modul kreira rješenja za kupovinu grobnih mjesta, dozvoljava postavljanje slika za grobna mjesta, prati financijske podatke o pojedinom grobnom mjestu.

Također u modulu postoji mogućnost evidentiranje sahrana te se iste obavijesti mogu objaviti na web stranici tvrtke.

Više
Dezinficiranje

Dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija

Modul koji omogućava kreiranje dokumenata za tvrtke koje provede dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju. Modul je uspješno integriran s radnim nalogom. Dokumenti koji su implementirani u modul

- plan provedbe

- pregled površina

- potvrda

Modul radi na Windows tabletima te je njegovo sučelje prilagođeno i funkcionalno da djelatnik može odmah izdati potrebne potvrde.

Više
Xenios5

Servisi za javnu upravu

Za javnu upravu razvili smo sustav za praćenje socijalne skrbi, te sustava komunalnog redardstva.

Socijalna skrb
Jednostavni sustav koji jedinicama lokalne samouprave olakšava praćenje najosjetljivijih građana i onima kojima je potrebna pomoć. Osim redovnog praćenjna plaćanja pojedinih troškova sustava automatski omogućava izradu potrebnih rješenja.

Prekršajni postupak
Sustav koji omogućuje kreiranje i praćenje prekršajnih naloga od strane komunalnih redara. Sustav je dizajniran da može pratiti sve mandatne kazne od njezinih nastanaka pa se sve do prisline naplate za bilo koju vrstu prekrašaja koje se nalaze u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Više
Atletska staza

Sportske djelatnosti

Za potrebe pojedinih sportskih saveza razvili smo sustava SportMANAGER
SportMANAGER je jedinstveni sustav koji sportskim savezima/ekipama omogućuje praćenje svih svojih članova od prvog dana od kada se uključuju u sport.
Osim što omogućuje redovito zakonsko praćenje sportaša, voditelji pojedinih natjecanja mogu kroz ovaj sustav voditi i natjecanja po pojedinim ligama.
Integracijom sa našim financijskim modulima u našem ERP-u ova platforma postaje učinkovita jer omogućava financijsko praćenje svake osobe ili kolektiva.

Više
Caffe bar

Ugostiteljstvo i maloprodaja

Kao i sve ostale softverske tvrtke razvili smo programska rješenja za ugostitelje i maloprodaju.

ObberCaffe je prograsmko rješenje za ugostitelje. Preko ovog modula ugostitelja mogu uspješno voditi svoje poslovanje.

Maloprodaja je razvijena za sve naše korisnike koje imaju svoje trgovine. Jednostavni modul koji omogućuje izdavanje računa i praćenje stanje robe na skladištu.

Više
 
 
31

klijent

137

instalacija

 

Prednosti naših rješenja