Većina komunalnih poduzeća nalazi se u većinskom vlasništvu države ili jednica lokalne samouprave. Pravovaljeno kontrola prihodovone i rashodovne strane temelj je za uspješno planiranje i razvoj komunalne djelatnosti.

Naš sustav "naslonjen" je na ERP što dovodi do još veće produktivnosti prilikom korištenja ovog modula. Poslovna logika koja je integirana u modulu korisniku dozovljava da kreira obračune kako njemu odgovoraju.

Evidencija potrošnje samo je jedan mali kotačić koji se nalazi u ovom modulu. Kao još jedan mali kotačić kreiran je web portal koji omogućava svakom krajenjm kupcu da ima uvid u svoje trenutno stanje računa.

Integracija direktne naplate u sustav samo je jedan od elemenata gdje komunalna poduzeća mogu povećati svoju naplativost u današnje vrijeme. Implementacijsom EcoMOBILE sustava vama kao izvršitelju usluge uvijek možete kupcu predočiti datum i vijeme izvršenja uslute.

EcoMOBILE

EcoMobile je sustav za očitovanje na kamionima koji u potpunosti radi automatizirano. RFID tagovi u spremnicima za otpad se očitavaju putem posebno prilagođenih RFID antena montiranih na češlju podizača komunalnog vozila. Podaci o očitavanju se prenose bežičnim putem u realnom vremenu, nakon elektronske potvrde izvršenog pražnjenja trenutno su dostpuni u sustavu.

Rad sustava je u potpunosti automatiziran i ne zahtijeva nikakve dodatne radnje od Vaših djelatnika i time ne utječe na uobičajene poslovne procese sakupljanja otpada.

Podaci o izvršenom pražnjenju posude se šalju na server tek kada senzori detektiraju da je posuda prisutna na podizaču te da je podizač u krajnjoj gornjoj poziciji za pražnjenje.