Ponosni na – Baranjska čistoća d.o.o.

Kada smo davne 2006. godine započeli suradnju sa Baranjskom čistoćom d.o.o. nitko nije mogao niti slutiti da će tada jedna mala tvrtka iz Belog Manastira postati jedan regionalni brand u komunalnoj djelatnosti. Cijelo vrijeme suradnje stvarali smo zajedno s njima nove vrijednosti. Razvijali smo specijalizirane module specifične za potrebe njihove djelatnosti te smo tako zaključno s ovim projektom na naš postojeći modul za komunalna poduzeća nadodali nove vrijednosti praćenja reciklažnih dvorišta, otkupa sirovina, rada sortirnice te praćenja ulaza i izlaza kamiona i kontejnera.

http://glas-slavonije.hr/441323/4/Sortirnica-otpada-donijet-ce-zaradu-i-radna-mjesta

O tvrtki Baranjska čistoća d.o.o.

Tvrtka Baranjska čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada osnovana je društvenim ugovorom 2005. godine od strane Općina Darda, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Popovac, Jagodnjak i Petlovac te Grada Belog Manastira kao većinskog vlasnika. U Trgovački u Osijeku tvrtka je upisana dana 10.11.2005. godine.

Društvo je registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:
– Održavanje čistoće (čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta)
– Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje odlagališta)
– Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste)
– Skupljanje i odvoz drugog smeća
– Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti
– promidžba (reklama i propaganda)
– reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
– reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
– pripremni radovi na gradilištu
– rušenje građ. objekata i zemljani radovi
– izgradnja građ. objekata i dijelova objekata
– iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
– iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
– čišćenje svih vrsta objekata
– pogrebne i srodne djelatnosti
– kupnja i prodaja robe
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– izgradnja grobnica i grobnih mjesta
– postavljanje nadgrobnih spomenika
– preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja
– održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika
– vođenje grobljanskih knjiga
– održavanje javnih površina
– djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
– prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
– javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
– prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
– prijevoz za vlastite potrebe
– održavanje komunalno-urbane opreme
– poljoprivredna djelatnost
– integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
– poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
– održavanje javnih površina
– tržnice na malo
– uzgoj cvijeća
– priprema zemljišta
– rezanje granja i podrezivanje živice

Baranjska čistoća

Leave a Comment