e – Račun

Zašto koristit e-Račune ?
e-Račun su jednostavniji u usporedbi s sadašnjim oblicima kreiranje i slanja računa putem pošte. Elektroničko slanje računa je kao da šaljete e-poštu vašem kupcu, nema potrebe za ispisima istih, pakiranja, šetanja do poštanskog ureda i strahovanja da li će računi biti isporučeni stranci.

Što je potrebno za izdavanje e-Računa ?
Prije nego krenete s izdavanjem e-Računa provjerite s svojim proizvođačem programskog rješenja imate li uopće mogućnost slanja e-Računa. Ukoliko imate potrebno je da s jednim od pružatelja usluga ugovorite uslugu preko kojeg će se slati i zaprimati vaši e-Računi, laički rečeno “ugovarate novu poštu” za dostavu.

Zakonska regulativa
Zakon o elektroničkom izdavanju računa stupa na snagu 01. srpnja 2019. godine te će od istog trenutka postati obveza.

Leave a Comment