Dva dana do…

Ostala su još dva dana do stupanja na snagu Uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR. Pravo je vrijeme za analizu učinjenog od kada je Regulativa donesena u travnju prošle godine.

Analizirajući podatke i informacije koje smo dobili kroz  suradnju s poduzetnicima, praćenjem  raznih portala te direktnom komunikacijom kroz održana predavanja možemo samo zaključiti da nismo spremni za provedbu GDPR-a.

Velika većina ljudi na koje se Regulativa referira je tek par tjedana prije stupanja Uredbe na snagu otišla na osnovnu edukaciju o GDPR-u, njih nekolicina koji su se ranije bavili zaštitom osobnih podataka zna u kojem pravcu krenuti dok ostali “lutaju” bespućima svemira tražeći čarobni štapić koji će dati rješenje.

Većina ljudi na koje se navedena Regulativa odnosi radije će platiti trećoj strani da provedu usklađenje s GDPR-om, ali nisu svjesni da moraju biti itekako involvirani u cjelokupni proces koji zahtjeva određeno vrijeme.

Cijene

U cjelokupnoj histeriji koja vlada prije stupanja Uredbe na snagu, na tržištu možete pronaći raznorazna rješenja i ono što je najosjetljivije – cijene. Prije donošenja vama važne odluke u obzir uzimate razne parametre od kojih cijena igra vrlo važnu ulogu ako ne i ključnu. Pri tome je bitno voditi računa što sve ulazi u dogovorenu cijenu da na kraju ne platite dvostruko više od onog što je ugovoreno.

U prijašnjim člancima na temu GDPR-a pisao sam da za njegovo  provođenje ne postoji “špranca” koju možete primijeniti na sve organizacije. Zašto ? GDPR je cjeloviti proces i izazov za sve u organizaciju a iz same pretpostavke da niti jedna organizacija nije ista, nije isti ni proces usklađenja.

Miks svega

Prije svega treba shvatiti da usklađenje s GDPR-om zahtjeva znanje pravnika, IT stručnjaka te ekonomista pa si postavite pitanje za koliko  i da li može samo odvjetničko društvo procijeniti vašu poslovnu organizaciju. Većina pravnika će ispravno posložiti pravilnike, privole i sve što se mora s pravne strane, ali postavlja se pitanje kako će napraviti analizu rizika.

Vrijeme je da krenete u usklađenje s GDPR-om, ali opet vas upozoravam da ćete morati zasukati rukave i krenuti u provođenje, bilo sami bilo uz pomoć sa strane. Odvjetnici, IT stručnjaci, ekonomisti, financijski i drugi savjetnici su tu da vam pomognu.

I na kraju...

Da se ne lažemo, usklađenje s GDPR-om možete i sami provesti. Na Internetu postoji hrpa  dokumenta kako provesti potrebne radnje za uspostavu GDPR-a , ali postavlja se pitanje da li imate vremena i iskustva. Prije odgovora pročitajte gornji ulomak gdje sam napisao da bez vas i angažmana ljudi u vašoj tvrtki ovo postaje nemoguća misija – ne postoji pravnik  ni bilo koji stručnjak koji će “čarobnim štapićem” riješiti vaš problem.

Leave a Comment