Dezinsekcija d.o.o. novi korisnik

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke postala je naš novi korisnik FactumERP sustava.

Točno šest mjeseci nakon potpisa ugovora o implementaciji sustava s ponosom možemo reći da je tvrtka Dezinsekcija d.o.o. postala naš korisnik. Osim cjelovitog softverskog rješenja za korisnika smo razvili posebne module potrebne za praćenje njihovog poslovanja. Također želimo naglasiti da se dio poslovnih procesa odvija u “cloud”-u.

Posebnosti koje smo razvili za potrebe našeg novog korisnika nazvali smo “Modul Operativa – Dezinsekcija” koja omogućuje:

  • Praćenje knjige narudžbi prema pozivima građana, pravnih osoba, upravitelja zgrada ili prema postojećim ugovorima.

  • Raspored i planiranje službi na terenu – prikaz zauzetosti lokacija koje treba pokriti , te prikaz zauzetosti ekipa na terenu.

  • Obrada radnih naloga i ispisivanje potrebnih potvrda, planova provedbe , pregleda površina, potvrda o tretiranju. Ispis i obrada istih moguć je i na terenu prilikom obilaska koristeći mobilne pisače i Win10 tablete.

  • Praćenje liječničkih potvrda, uvjerenja  te edukacija i usavršavanja djelatnika za rad sa zaštitnim sredstvima.

Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka osnovana je 1947. godine radi provođenja mjera sanitarne zaštite (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija). Tvrtka je sustavno širila raspon usluga koje pruža, najprije, krajem 60-ih godina prošlog stoljeća na fumigaciju robe (poput duhana, kave, žitarica i sl.), a 1970. godine počinje pružati uslugu zaštite ukrasnog bilja te suzbijanja nepoželjne vegetacije. Iste godine osniva se služba za zaštitu mora i obale od onečišćenja ugljikovodicima te krutim otpadom. 90-ih godina prošlog stoljeća osnovana je služba gospodarenja otpadom, prvenstveno zbog otpada koji preostaje nakon raznih intervencija na moru, a nakon toga tvrtka je počela gospodariti i drugim vrstama otpada.

Dezinsekcija djeluje na sustavnoj zaštiti čovjekove okoline više od 70 godina, a danas posluje kroz dva operativna odjela:

  • Odjel ekološke sanitacije (sanitarna zaštita i zaštita bilja) – provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere), fumigacija, zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, zaštita ukrasnog bilja i šumskih površina od štetnika i bolesti, uključujući i metodu endoterapije, suzbijanje nepoželjne vegetacije, suzbijanje neugodnih mirisa, HO-RE-CA usluge, kontrola industrijske prašine, dezinfekcija (hiperkloriranje) vodoopskrbnog sustava i dr.

  • Odjel zaštite okoliša (zaštita mora gospodarenje otpadom) – provedba preventivne i interventne zaštite mora i drugih vodenih površina, zaštita plaža, sanacije onečišćenja nakon potonuća plovila, hitne intervencije kod onečišćenja kopnenih površina, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, otkup otpadnog jestivog ulja, pražnjenje septičkih jama, održavanje kanalizacijskih sustava, razna industrijska čišćenja, ispitivanje vodonepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih sustava i dr.

Dezinsekcija je razvila ili sudjelovala u razvoju brojnih inovacija, od kojih treba izdvojiti EKO SET (set za sanaciju manjih onečišćenja ugljikovodicima na kopnu i vodi) i INTERSUZAM (interventni sustav zaštite mora) te projekte kontrole komaraca DRONOVIMA (inovativna metoda suzbijanja komaraca) i pregleda morske površine DRONOM (detekcija ugljikovodika na vodenoj/morskoj površini u uvjetima slabe ili nikakve vidljivosti, prvenstveno noću).

Tvrtka Dezinsekcija razvijala se neprestanim usvajanjem novih znanja i tehnologija kao i inovativnošću na području svoje djelatnosti, te je izrasla u jednu od najbolje opremljenih i najstručnije ekipiranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Leave a Comment